Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ


Μία ώρα, επιπλέον, στον ύπνο μας...

Να πώς θα κερδίσουμε λίγο ύπνο. Όταν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 4 το πρωί, εμείς γυρίζουμε τους δείκτες στην ώρα 3... Στη χειμερινή μας ώρα. Δείτε το παράδειγμα. Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις...

Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες
όταν η ώρα δείξει τρεις...

ή

Δεν αντέχω της μοναξιάς τον ήχο...
και τους δείχτες μισώ
που αγαπιούνται στον τοίχο...