Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Α.Ε.Π.Ι.: Το μεγάλο φαγοπότι, η κακοδιαχείριση και οι υπέρογκοι μισθοί των μελών Δ.Σ. της εταιρείας...

Το πόρισμα σοκάρει...
Σπατάλη εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που οι δημιουργοί, μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παίρνουν "ψίχουλα" από τις δημιουργίες τους...

Το πόρισμα της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) για την  Α.Ε.Π.Ι. και για λογαριασμό 
του υπουργείου Πολιτισμού, αποκαλύπτει "σημεία και τέρατα"!!!...


Είναι το λιγότερο αχαρακτήριστο να μαθαίνεις, μετά από χρόνια, ότι με τα χρήματα των δημιουργών είχε γίνει τρελό φαγοπότι, κακοδιαχείριση και πως αμείβονταν με υπέρογκα ποσά οι "κεφαλές" της Ανωνύμου Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, της γνωστής σε όλους με τα αρχικά Α.Ε.Π.Ι. 

Η ανάρτηση του newit.gr σοκάρει με τα στοιχεία που φέρνει στο φως για πρώτη φορά. 
Σύμφωνα με το άρθρο, ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το 2011, ανερχόταν στα 635.565 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 52.000 το μήνα!!!
Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. έπαιρναν χρήματα εκτός μισθοδοσίας, από το 2011 μέχρι και το 2014. ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως και 38.000 ευρώ και ενώ απαγορευόταν, έδιναν δάνεια στους υπαλλήλους τους, ακόμη και στον εαυτό τους!!!...

Η είδηση σοκάρει ακόμη πιο πολύ, αν σκεφτεί κανείς πως οι δημιουργοί τραγουδιών και έργων, από τα 100 ευρώ (π.χ.) που έπρεπε να παίρνουν από τις δημιουργίες τους, μόλις και μετά βίας έφτανε το ποσό των ...36 ευρώ περίπου, ποσό εξευτελιστικό,  μετά από τόσες κρατήσεις...

Το πόρισμα της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) για την Α.Ε.Π.Ι. και για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού, αποκαλύπτει "σημεία και τέρατα"!!!...

Βάσει του πορίσματος, διαπιστώνεται ότι "τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών, για την περίοδο 2011 - 2014, συνολικού ύψους 11.2 εκατομμυρίων ευρώ!!!"...
Το πόρισμα αναφέρει επίσης, ότι "τα σημαντικότερα έξοδα για την περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών του Δ.Σ. και συγγενών αυτών, ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολογίου, ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα, ύψους 4,5 εκ. Μόνο ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου, το 2011, ανέρχεται στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα), ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του Δ.Σ. έφτανε τα 466.266 ευρώ το χρόνο!
Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών Δ.Σ., για το 2011, ανέρχονται σε 1.900.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας, για τον ίδιο χρόνο, στα 4.828.353 ευρώ.
Τα μέλη του Δ.Σ. έπαιρναν, επίσης, χρήματα εκτός μισθοδοσίας, από το 2011 - 2014, ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ το μήνα, μαζί με την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του Δ.Σ.!!!"...

Να σημειωθεί ότι η Α.Ε.Π.Ι. εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Ελληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς, καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς, μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με το tvxs.gr η εταιρεία "για τη περίοδο 2011 - 2014, έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς, στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα, συνολικού ύψους 1,6 εκ., με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας".

Το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για "τα αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει, αλλά δεν έχουν αποδοθεί. Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ (την 31/12/2014), περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία, λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με είσπραξης στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας!!!"...

Επίσης, η εταιρεία "έδινε δάνεια στο προσωπικό της με εξευτελιστικό επιτόκιο. Η εταιρεία χορήγησε δάνειο, τον Ιανουάριο του 2014, στον Γενικό Διευθυντή, μέτοχο και μέλος του Δ.Σ., μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με επιτόκιο 2%!!!

Σημειώνεται δε ότι, "σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια προς μέλη του Δ.Σ. απαγορεύονται"...