Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Η κρίση του 1931 και ο αναβρασμός των ανέργων στην πρωτεύουσα...

Ιστορίες της Παλιάς Αθήνας 
"Ας κλεισθή η εξώπορτα της Ελλάδος εις εκείνους που έρχονται με την παλάμην ανοικτήν"...
-Ορίστε εις την Ελλάδα, κύριοι, αλλά να την θαυμάσετε μονάχα. Θα σας εκάναμε το τραπέζι, αλλά τι να γίνη… δύσκολοι οι καιροί. Συνεπώς μην ξεχάσετε ν’ αφήσετε το πουρμπουάρ…
Αναφορές με την υπογραφή του Θωμά Σιτιρά


Ο Κωνσταντινοπολίτης αθηναιογράφος, ο Θωμάς Σιτιράς, από τις ιστορίες της παλιάς Αθήνας, μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατούσε με την κρίση του '31 στην πρωτεύουσα και τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Με τους άνεργους να είναι σε αναβρασμό και τους ξένους, οι υπόλοιποι, να τους βλέπουν με μισό μάτι...
Ενα κείμενο δυνατό που αξίζει να διαβαστεί...| του Θωμά Σιτιρά
 Η κρίση του 1931 σημείωσε κοινωνικές αναταράξεις στην Παλιά Αθήνα μας, που ξεκίνησαν με το σύνθημα «Γυναίκες αφήστε τις δουλειές για τους άνδρες και γυρίστε στην κουζίνα σας». Η μπόρα πήρε σύντομα και τους ξένους που ζούσαν στην πόλη. Αντιγράφω έτσι από τα «Αθηναϊκά Νέα» το ρεπορτάζ του νεαρού τότε Δημήτρη Ψαθά.  «Το ζήτημα των ξένων… τι περίεργον ζήτημα αλήθεια… Ο Τουρισμός έβαλε τον δείκτην είς τον κρόταφον και σκέπτεται νυχθημερόν: Πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσοτέρους ξένους; Το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας αντιθέτως εσούφρωσε τα φρύδια: Σαν πολλοί ξένοι έρχονται στην Ελλάδα. Ο πρώτος κατέστρωσε το πρόγραμμα:-Θα φέρωμε αν είνε δυνατόν όλη την Ευρώπην και την Αμερικήν εις την Ελλάδα!Το τελευταίον επήρε την απόφασιν:-Δεν θα μπή του λοιπού, αν είνε δυνατόν, ούτε μισός ξένος στην χώραν!...Τι συμβαίνει λοιπόν; Ποιοι είνε αυτοί οι περίφημοι «ξένοι» μπροστά εις τους οποίους βγάζουμε το καπέλλο και οι άλλοι που μας τρέπουν εις φυγήν; 
Τα πράγματα είνε απλά. Ο εικοστός αιών που έχει βιομηχανοποιήσει τα πάντα δεν ήταν δυνατόν να αφήση ανεκμετάλλευτη μια τόσον πλουτοφόρον πηγήν, όπως είνε οι ξένοι που έρχονται με το πορτοφόλι γεμάτο διά να θαυμάσουν τα «αξιοθέατα». Κάθε χώρα αποβλέπει εις την αύξησιν των προσόδων της, κι’ ενισχύει καθημερινώς όλα τα είδη της βιομηχανίας της και τα περιφρουρεί τας περισσοτέρας φοράς με τα τείχη του προστατευτικού δασμολογίου. 
Εις τα τείχη όμως αυτά είνε διάπλατα ανοιχτή πάντα μια μεγάλη πόρτα για τους πλουσίους ξένους και εις την πόρτα των ένας πρόθυμος λακές –ο Τουρισμός- που υποκλίνεται: Περάστε κύριοι… Εφ’ όσον δεν πρόκειται να μας πάρετε τίποτε, αλλά να μας αφήσετε, είσθε ευπρόσδεκτοι. 
Ως συμβαίνει όμως εις κάθε περίστασιν, της ευκαιρίας επωφελούνται και οι άλλοι. Οι ερχόμενοι με το πορτοφόλιον ισχνόν ή εντελώς κενόν με σκοπόν να το γεμίσουν από την χώραν που τους φιλοξενεί. Αυτοί είνε οι ξένοι εις τους οποίους ατυχώς δεν θα ημπορούμε του λοιπού να δείχνωμεν την ίδιαν ευγένειαν. Διότι το κακόν επαράγινε. Είνε πολύ περισσότεροι από τους πρώτους και εδιάλεγαν πάντα την Ελλάδα ως ιδεώδη τόπον διαμονής.
Ένα ωραίον πρωΐ αφού έβλεπαν ολόγυρα συνεφιασμένους όλους τους

ορίζοντας, έπαιρναν απόφασιν και τραβούσαν τα βήματά των προς την χώραν μας:
-Ά μα εδώ είνε γλυκύς ο ουρανός, το κλίμα θαυμάσιον και αι παραδόσεις φιλοξενίας ευνοϊκώταται. Αλλόν-ζύ! Να δούμε τι θα γίνη…
Είχαμε καταντήσει, και δεν επάψαμε φυσικά ακόμα να είμαστε, ο παράδεισος των ξένων. Εκείνο που οι ευκλεείς πρόγονοί μας ονόμαζαν φιλοξενίαν διεσώσαμεν ακραίον και το διευθετήσαμεν μάλιστα με αρκετήν δόσιν ξιπασιάς. Όταν εζητούσαμε ένα μηχανικόν ή ένα σωφέρ, ή ένα οποιονδήποτε τεχνίτην και παρήλαυνον δεκαπέντε από το γραφείο μας, εσταματούσαμε με έκστασιν μπροστά εις τον δέκατον έκτον αν συνέβαινε να λέγεται Φρανσουά και όχι Γιάννης.
-Εδιάλεξα ένα φραντζέζο φίλε μου! Ένα γνήσιο φραντζέζο! Μου ζήτησε τα διπλά… αλλά τι το θέλεις. Είνε φραντζέζος και ξέρει τη δουλειά του. Και ευγενέστατος!
Αν συνέβαινε να μας τύχη κανένας Γερμανός τότε ολόκληρα τα προτερήματα της φυλής και όλη η ιστορία του έθνους του επλαισίωνε ως φωτοστέφανος την κεφαλήν του.-Γερμαναράς φίλε μου! Έχεις ιδέα από Γερμανό; Μυαλό τετραγωνικό… σκύλος στη δουλειά του! Όχι σαν τους δικούς μας τους τεμπέληδες…
Και ενώ ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ισπανός, ο Βέλγος, ο Ολλανδός, ο Πολωνός, ο Τσεχοσλοβάκος, εύρισκαν με το πρώτο δουλειά και επληρώνοντο πάντα ηγεμονικώς, ο Έλλην επερίμενε σειράν και καθόταν επί μήνας με τα χέρια σταυρωμένα. Η περισσότερες επιχειρήσεις είχαν ανοίξει πρωτίστως την αγκαλιά εις τους ξένους. Κ’ έτσι οι τελευταίοι αυτοί ευρίσκοντας το κλίμα ευνοϊκώτατον για την υγείαν των, εστογγυλοκάθοντο, εγκαθίσταντο οριστικώς κάτω από την σκιάν του Παρθενώνος και εξεδήλωναν αμέριστον τον θαυμασμόν των «προς τας επιτελουμένας προόδους της Ελλάδος», αφ’ ενός, και το αρχαίον κάλλος αφ’ ετέρου.
Μουσικοί λόγου χάριν, εις τα περισσότερα κέντρα προσλαμβάνοντο πάντοτε και προσλαμβάνονται ακόμη ξένοι. Ένας Ούγγρος βιολιστής παίζει κατ’ αρχήν, φαίνεται, γλυκύτερα από ένα Έλληνα, όπως και ένας Σουηδός κλαπαδορίστας τεχνικώτερα από έναν απόγονον του Απόλλωνος! 
Προ καιρού κάποτε είχε εκδηλωθή έντονη η διαμαρτυρία των Ελλήνων μουσικών για την εξαιρετικήν αυτήν προτίμησιν των ξένων συναδέλφων των, πολλοί μάλιστα έφτασαν και να δημιουργούν επεισόδια και μέσα στα κέντρα ακόμα όπου έπαιζαν ξένοι μουσικοί.
Αλλά η κατάστασις δεν εβελτιώθη καθόλου, ούτε ασφαλώς πρόκειται να βελτιωθή αν δεν πραγματοποιηθή η λήψις των νομοθετικών μέτρων που μελετώνται. Η τελευταία απογραφή μας απεκάλυψε ότι κοντεύει η χώρα μας να καταντήση Βαβυλών! Μετράτε τα έθνη πού έχουν όχι ολίγους αντιπροσώπους τους εις την Ελλάδα:
Ολλανδοί 44 άνδρες, 34 γυναίκες, Ούγγροι 138 άνδρες, 101 γυναίκες, Πέρσαι 167 άνδρες, 110 γυναίκες, -να έμειναν από την εποχήν του Μαραθώνος;- Πολωνοί 53 άνδρες, 61 γυναίκες, Πορτογάλοι 260 άνδρες, 157 γυναίκες, Ρουμάνοι 527 άνδρες, 579 γυναίκες, Ρώσοι 2002 άνδρες, 1327 γυναίκες, Σουηδοί 30 άνδρες, 21 γυναίκες, Τούρκοι 11410 άνδρες, 10963 γυναίκες, Τσεχοσλοβάκοι 179 άνδρες, 190 γυναίκες. Σύνολον εγκατεστημένων εις την χώραν ξένων: Άνδρες 40749, γυναίκες 32589.
Είνε γνωστόν ότι κάθε χώρα σήμερον προσπαθεί να κλέιση τις πόρτες

σε κάθε ξένον και ότι αν εβγαίναμε έξω από τα σύνορά μας με πορτοφόλι άδειο θα το μετανοούσαμε πικρώς. Η φιλοξενία όταν ο φιλοξενούμενος δεν είχε τα μέσα να φιλοξενηθή μόνος του, στέλνεται περίπατον από τους προστατευτικούς νόμους. 
Στην Αμερική δεν ημπορείτε να ταξειδέψετε αν δεν έχετε στην τσέπη για διάστημα τριών μηνών 600 δολλάρια, περί τας 50.000 δηλαδή δραχμάς. Στα κράτη της Ευρώπης συμβαίνει περίπου το ίδιο αφού σας είνε κλεισμένες όλες οι πόρτες. Σ’ αυτήν ακόμη την Τουρκία όταν ετοιμάζεστε να μπήτε σας ρωτάνε: Τι λεφτά έχετε; Και εάν έχετε τόσα όσα θα ημπορούν να πιάσουν τόπο εκεί πού θα μείνουν σας επιτρέπουν: Μπούϊρουν, εφέντη!...
Εκτός όμως των ξένων πού μένουν μονίμως εγκατεστημένοι στον τόπο μας και κατέχουν θέσεις πού θα μπορούσαν κάλλιστα να διατηρούν Έλληνες άεργοι, υπάρχει και η μεγάλη πληγή των περιοδευόντων αντιπροσώπων οι οποίοι περνούν από την Ελλάδα, λαμβάνουν παραγγελίας και στερούν πρώτα των εργασιών των τους Έλληνας παραγγελιοδόχους και ύστερα διαφεύγουν και την πληρωμήν των φόρων!
Γή της Επαγγελίας λοιπόν η Ελλάς, διά πάντα… μη Έλληνα. Θα σταματήση επί τέλους το κακόν; Ας κλεισθή η εξώπορτα της Ελλάδος εις εκείνους που έρχονται με την παλάμην ανοικτήν. Τι να γίνη; Όταν η Γαλλία πού έχει γεμάτες της κάσες της με χρυσάφι δεν προσφέρει ούτε ένα τάλληρο για την ψυχή του πατρός της, η Ελλάς που ζητά διαρκώς δανεικά δεν μπορεί να μοιράζη στον ξένο κόσμο. 
-Ορίστε εις την Ελλάδα, κύριοι, αλλά να την θαυμάσετε μονάχα. Θα σας εκάναμε το τραπέζι, αλλά τι να γίνη… δύσκολοι οι καιροί. Συνεπώς μην ξεχάσετε ν’ αφήσετε το πουρμπουάρ…».


Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)
Το κείμενο του Αθηναιογράφου δημοσιεύθηκε στο protothema.gr

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Το τελευταίο αντίο στον μεγάλο πολιτικό και άνθρωπο, Κωστή Στεφανόπουλο

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε μια σπουδαία προσωπικότητα
Με τιμές αρχηγού κράτους η εξόδιος ακολουθία
Κατά τη διάρκεια της τελετής ερρίφθησαν 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό


Με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύτηκε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος.
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Παλαιό Ψυχικό τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, με παρόντες τους: Προκόπη Παυλόπουλο, Αλέξη Τσίπρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά, Σταύρο Θεοδωράκη, Δημήτρη Κουτσούμπα, πρώην υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και πολλοί άλλοι...

Στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού υπήρχε τιμητικό άγημα της Προεδρικής Φρουράς...

Η κηδεία του σπουδαίου πολιτικού και ανθρώπου, που ξεχώρισε για το ήθος και την εντιμότητά του, έγινε δημοσία δαπάνη, ενώ ήδη σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες...

Από την Προεδρεία της Δημοκρατίας ανακοινώθηκε πως σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, που απεβίωσε στα 90 του χρόνια, ύστερα από βραχύβια νοσηλεία στο "Ερρίκος Ντυνάν" όπου εισήχθη με πυρετό και δυσχέρεια στην αναπνοή... 


Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού για την εξόδιο ακολουθί του Κ. Στεφανόπουλου...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ταφή του εκλιπόντος θα γίνει αύριο Τετάρτη, στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο της Πάτρας.
Από τις 11 το πρωί της Τετάρτης η σορός του θα βρίσκεται στο εκκλησάκι των Αγγέλων, μέχρι τη 1 το μεσημέρι που θα γίνει η ταφή.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
Τι θα θυμάμαι από τον Κωστή Στεφανόπουλο

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του φωτογράφου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Αριστοτέλη Σαρρηκώστα

Η 43η Επέτειος του Πολυτεχνείου
"Η αντίσταση των φοιτητών ήταν ο τάφος της χούντας"...
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ "το πρώτο θύμα ήταν ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης, που σπούδαζε στη Γένοβα, της Ιταλίας, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε δημόσια εις ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα".
Ο Αριστοτέλης Σαρρηλώστας υπήρξε ένας από τους κορυφαίους φωτορεπόρτερ στη χώρα μας και για δεκαετίες ανταποκριτής του Associated Press. Αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων του Πολυτεχνείου, αποθανάτισε την εισβολή του ταγκ σε αυτό... Ο σημαντικός αυτός φωτορεπόρτερ που κάλυψε πολέμους και εντάσεις σε όλο τον κόσμο, εξομολογείται και ξεδιπλώνει μνήμες που έχουν χαραχθεί στο DNA του καθενός μας.
Ιδού, λοιπόν, η αλήθεια που πολλοί προσπαθούν να την περάσουν ως απάτη στα δύσκολα χρόνια που περνάμε... Από τον "ανθρωπο-ορχήστρα", όπως τον έχει αποκαλέσει ο Λουί Μποκάρνι, πρώην διεθύνων Σύμβουλος του Associated Press, ο οποίος τράβηξε τις ιστορικές φωτογραφίες με το τανκ να ρίχνει την πόρτα του Πολυτεχνείου...
Πως φτάσαμε στην ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου; Όλα είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τη χούντα. Παρακρατικοί χτυπούν και σκοτώνουν, το παλάτι μαζί με τον ξένο παράγοντα και σκοτεινούς κύκλος ραδιουργούν, με αποκορύφωμα την αποστασία
| του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
τ. Ανταποκριτής Associated Press

Τις ημέρες του Πολυτεχνείου τις έζησα τόσο κοντά όσο λίγοι συνάδελφοι. Καρέ καρέ αποτύπωσα την ηρωική προσπάθεια των φοιτητών και όλων των άλλων που είχαν κλειστεί στο Πολυτεχνείο ενάντια στη στρατιωτική χούντα. Ήταν μία ακόμη φωτεινή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
Και τι δεν μου θυμίζουν εκείνες οι μέρες. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά τους, διότι η 17 Νοέμβρη δεν είναι μόνο αυτή και μόνο η συγκεκριμένη ημέρα. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε τι προηγήθηκε και πως φτάσαμε μέχρι εκείνη τη μέρα του ηρωισμού και της αποκτήνωσης των χουντικών.
Η πολιτική κατάσταση της χώρας μας δεν ήταν και η καλύτερη μετά την αποστασία υπουργών από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Η αποστασία ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε μία χώρα που οι πολιτικές εξελίξεις είχαν πάρει την κατηφόρα, το παλάτι έπαιζε βρόμικα παιχνίδια και ετοίμαζε το πραξικόπημα των “Στρατηγών”, ενώ ο ξένος παράγοντας ανησυχούσε ότι κάποιοι πολιτικοί θα έμπαιναν στον πειρασμό και θα έδιναν τη μάχη μαζί με τον ελληνικό λαό που ζητούσε εθνική ανεξαρτησία – λαϊκή κυριαρχία.
Τα γεγονότα έτρεχαν και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου η Ελλάδα βρίσκεται στο γύψο. Υπό τη διακυβέρνηση της χούντας των συνταγματαρχών, καταργήθηκαν ατομικές ελευθερίες, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν χιλιάδες πολίτες με μόνο κριτήριο τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και την αντίθεσή τους στην απολυταρχία.
Το 1973, ο ηγέτης της χούντας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ξεκίνησε κάποια διαδικασία φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος, με μερικές αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων, με μερική άρση της λογοκρισίας, με υποσχέσεις για νέο σύνταγμα και εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου του 1974.
Από την αρχή, η χούντα ήθελε και είχε βάλει σκοπό να ελέγχει τις φοιτητικές ενώσεις και με τον νόμο 2287 μπορούσε να επιστρατεύει ανά πάσα στιγμή τους συνδικαλιστές φοιτητές έτσι ώστε να μη μπορούν να δράσουν εναντίον της.
Το πρώτο θύμα ήταν ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης, που σπούδαζε στη Γένοβα, της Ιταλίας, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε δημόσια εις ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα.
Στις 5 Φεβρουαρίου 1973 έγινε η πρώτη αποχή των φοιτητών του Πολυτεχνείου από τα μαθήματά τους και στις 13 του ίδιου μήνα έγινε μεγάλη διαδήλωση μέσα στο Πολυτεχνείο, την οποία διέλυσαν οι αστυνομικές δυνάμεις με βία και συλλήψεις.
Η πρώτη κατάληψη έγινε στη Νομική στην οδό Σόλωνος στις 21 Φεβρουαρίου 1973, από τέσσερις χιλιάδες φοιτητές με αίτημα την κατάργηση του νόμου 1347 ο οποίος επέβαλε την επιστράτευση των "Αντιδραστικών Νέων". Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας και αρκετές συλλήψεις.
Η δεύτερη κατάληψη έγινε και πάλι στη Νομική Σχολή τον Μάρτιο του 1973 και ήταν η πρώτη φορά που αναρτήθηκαν πανό με αιτήματα "Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία" κατάργηση του νόμου 1347 και 2287, απομάκρυνση της χούντας και επιστροφή στη Δημοκρατία. Πράγματα αδιανόητα για εκείνη την εποχή και ενώ η αστυνομία δεν ήξερε πως να αντιδράσει, χιλιάδες κόσμου είχε μαζευτεί κάτω από το κτήριο της Νομικής χειροκροτώντας τους φοιτητές. Το βράδυ της δεύτερης μέρας της κατάληψης η αστυνομία επενέβη και μετά από άγριο ξυλοδαρμό και δεκάδων συλλήψεων η Νομική εκκενώθηκε.
Τις ημέρες του Νοέμβρη η Αθήνα φλέγονταν από την μια άκρη μέχρι την άλλη, καθημερινές διαδηλώσεις, οδοφράγματα και άγριο κυνηγητό από την αστυνομία, σταματούσαν τα τρόλεϊ και λεωφορεία και ξυλοκοπούσαν τον κόσμο χωρίς λόγο και αιτία, οι αναμετρήσεις μεταξύ φοιτητών αλλά και οικοδόμων με τις αρχές ασφαλείας ήταν σε καθημερινή βάση, σε διάφορα σημεία των Αθηνών αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Τα συνθήματα "Κάτω η χούντα" και "Ελευθερία" ήταν στην πρώτη γραμμή, το κίνημα της αντίστασης φούντωνε-μεγάλωνε ήταν φανερό ότι τίποτε δεν μπορούσε να το σταματήσει.
Στις 14 Νοέμβρη, οι διαδηλώσεις έχουν καλύψει όλα τα σημεία της Αθήνας με επίκεντρο τον χώρο του πολυτεχνείου, κυνηγημένοι φοιτητές μπαίνουν στο Πολυτεχνείο. Μαζί τους και χιλιάδες άλλοι οικοδόμοι, εργάτες, υπάλληλοι και απλοί Αθηναίοι, οι οποίοι κατέβηκαν από όλες της συνοικίες προς συμπαράσταση των εγκλωβισμένων φοιτητών.
Στο άκουσμα ότι φοιτητές του Πολυτεχνείου έχουν εγκλωβιστεί στο Πολυτεχνείο, σύσσωμοι οι φοιτητές της Νομικής κατεβαίνουν και αυτοί στο Πολυτεχνείο.
"Ετσι άρχισε η κατάληψη του πολυτεχνείου η οποία έμελλε να είναι και η “αρχή του Τέλους” της χούντας.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι συντονιστικές επιτροπές όλων των φοιτητικών οργανώσεων ενωμένοι ενάντια σε έναν και μοναδικό εχθρό, τη χούντα, δημιούργησαν τυπογραφεία, νοσοκομεία, μαγειρεία και το σπουδαιότερο, το ραδιοφωνικό σταθμό που άρχισε να εκπέμπει και να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα το “Εδώ Πολυτεχνείο-Εδώ Πολυτεχνείο".
Τη δεύτερη μέρα της κατάληψης οι φοιτητές κάλεσαν όλα τα ΜΜΕ και έδωσαν συνέντευξη ανακοινώνοντας τα αιτήματα τους, εκεί μπήκα και εγώ σαν ξένος ανταποκριτής και είδα με τα μάτια μου πως είχαν διαμορφώσει τους χώρους, αλλά και τη θέληση στα μάτια όλων για πάλη, αγώνα για την ανεξαρτησία, και την ελευθερία.
Το πως βρέθηκα τη βραδιά της 16ης προς 17η Νοέμβρη απέναντι από την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου, (Γωνία Πατησίων και Στουρνάρη), είναι μια απίστευτη ιστορία που ακόμη και σήμερα δεν την πιστεύω ότι κατάφερα μαζί με τον διευθυντή μου Phil Dopoulo του Associated Press να είμαστε οι μόνοι δημοσιογράφοι εκεί μπροστά στο Πολυτεχνείο και να μείνω εκεί μέχρι την στιγμή που το τανκ γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη άνοιξε τον δρόμο για την εισβολή αστυνομίας και στρατού να καταστείλουν την φοιτητική εξέγερση, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς και τραυματίες.
Οι σκηνές που έζησα καθ' όλη τη διάρκεια των πέντε ωρών που ήμουν εκεί (από της 10 το βράδυ μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα) ήταν πολλές και δεν περιγράφονται με λόγια. Συγκίνηση, ηρωισμός, ιστορικές στιγμές.
Η εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο ήταν τόσο ξαφνική που με έπιασε και εμένα εξαπίνης. Δεν περίμενα να εισβάλει. Αντιθέτως, όταν γύρισε την κάννη του κανονιού προς τα πίσω και κάνοντας όπισθεν πηγαίνοντας στο απέναντι πεζοδρόμιο, νόμιζα ότι πήρε εντολή για να αποχωρήσει από το σημείο. Αυτός όμως είχε πάρει εντολή για να χτυπήσει και να μπει στο Πολυτεχνείο και αυτό έκανε με όση δύναμη διέθετε το τανκ, πέφτοντας πάνω στην κύρια είσοδο και στα παιδιά που ήταν κρεμασμένα πάνω στα κάγκελα της κεντρικής πύλης.
Πρόλαβα και τράβηξα τρία καρέ, τρεις φωτογραφίες, απ’ την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια, αφού απέφυγα τα χτυπήματα, με μακριά κοντάρια τριών αστυνομικών, τρέχοντας ζιγκ – ζαγκ, γιατί πίστευα ότι θα με πυροβολούσαν, έφυγα προς την οδό Ακαδημίας, φτάνοντας στο γραφείο μου, σώζοντας το πολύτιμο υλικό.
Λίγες ώρες αργότερα γύρισα και πάλι στο Πολυτεχνείο, μπήκα μέσα είδα την στραπατσαρισμένη Μερσεντές που λίγες ώρες πριν είχαν λιώσει οι ερπύστριες του τανκ.
Οι φωνές και τα ουρλιαχτά των λαβωμένων φοιτητών ήταν ακόμη ζωντανά μέσα στα αυτιά μου, αυτή τη φορά είδα πυροσβέστες με τις μάνικες στα χέρια να προσπαθούν να πλύνουν τους λεκέδες από τα αίματα, να ξεπλύνουν την ντροπή τους.
Η ενέργεια αυτή του τανκ μπορεί να γκρέμισε την πύλη του πολυτεχνείου, δεν μπόρεσε όμως να γκρεμίσει τη θέληση της συντριπτικής πλειονότητας του Ελληνισμού να βάλει τέλος στην καταπίεση, να διώξει τη χούντα.
Οι φοιτητές εκείνης της εποχής άνοιξαν τον δρόμο. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο τους, χωρίς να επιτρέπουμε οι εκδηλώσεις μνήμης, κάθε χρόνο, να μετατρέπονται σε καταστροφικές διαδηλώσεις.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ", στην Ελλάδα των Μνημονείων...

43η Επέτειος
...μνήμης και περισυλλογής
Με τον καθένα από μας να κουβαλάει ένα "Πολυτεχνείο" για σταυρό...
Απελπισμένος Ελληνας: "Οσοι καταθέσουν στεφάνια, για τα θύματα του Πολυτεχνείου, παρακαλούνται να καταθέσουν και για εμάς τα θύματα των επιζώντων του Πολυτεχνείου"!...Αλλη μία Επέτειος, η 43η στη σειρά, που είναι γεμάτη μνήμη, που απαιτεί περισυλλογή και δάκρυ ως κατάθεση στεφάνου για όσους θυσίασαν τη ζωή τους να επέλθει η δημοκρατία στον τόπο που την εφηύρε, την μεταλαμπάδευσε σε όλο τον κόσμο και στο τέλος την "εκτέλεσε" στην ίδια της τη χώρα...

| Αρθρο του Κώστα Βλουτή

Δημοσιογράφος, ειδικευμένος σε θέματα ΑμΕΑ

Αλλη μία Επέτειος είναι μπροστά μας με την ανατριχίλα σε όλο το κορμί, κυρίως σε εκείνων που αγωνίστηκαν, τις μαύρες μέρες του Πολυτεχνείου, με τη δίψα για "ψωμί, παιδεία, ελευθερία"!...

Αλλη μία Επέτειος που μας βρίσκει να τα έχουμε χάσει όλα: το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία...

Να μνημονεύουμε τους νέους εκείνης της εποχής που θυσιάστηκαν για μια αξιοπρεπή ζωή, αυτήν που "φυλάκισαν" και πάλι οι "εθνοσωτήρες" που μας εξοντώνουν "για να σωθεί η χώρα"...

Αλλη μία Επέτειος που ζητά, απεγνωσμένα, νέους αγώνες, νέο αίμα για ίσα δικαιώματα και για τη Δημοκρατία που στο πέρασμα των χρόνων έχασε την ουσιαστική της έννοια και εφαρμογή...

Εδώ Πολυτεχνείο, 43 χρόνια μετά... 
Στην Ελλάδα των Μνημονίων. 
Στην Ελλάδα της χρεοκοπίας αξιών. 
Στην Ελλάδα του "μαζί τα φάγαμε" κι άλλος πεινάει. 
Στην Ελλάδα που βολεύτηκαν πολλοί κι άλλος πληρώνει. 

Στην επιτηρούμενη Ελλάδα... ...που ζητάει ελπίδα, το σκοπό που γι αυτόν θυσιάστηκαν εκείνοι των οραμάτων και της Δημοκρατίας!
Στην Ελλάδα της αποχής, ως αντίσταση και διαμαρτυρία, γιατί ζητάει να μάθει ποιοι κοπρίτες φάγανε τα λεφτά.


Στην Ελλάδα που "λεφτά υπάρχουν" και της κόβουν τη δουλειά, το μισθό, τη σύνταξη...
Που της καταρρακώνουν την κοινωνική της αξιοπρέπεια.
Που θέλει να κλάψει στη μνήμη και φοβάται μη τη χρεώσουν για να βουλώσουν "μαύρες" τρύπες...


Εδώ Πολυτεχνείο...
Των αγωνιζομένων που, αν ήξεραν πως θα πήγαινε τσάμπα της θυσίας το αίμα, θα τους έπαιρνε ο διάολος και θα τους σήκωνε...


Στην Ελλάδα που τα 17χρονα και τα 20σάχρονα έχουν στο μέσα τους το δικό τους "Πολυτεχνείο" και που γι αυτό είναι έτοιμα να θυσιαστούν...


Στην Ελλάδα που καθένας από μας κουβαλάει ένα "Πολυτεχνείο" για σταυρό...

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ: "Ζήτω η Ελλάς"!... Ολη η ομιλία του...Στο Κέντρο Πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος"
Μαθήματα δημοκρατίας και σεβασμού...
Αποθεώθηκε από το κοινό ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την ομιλία του, η οποία περιείχε πολλές ελληνικές λέξεις!... 

Τα χειροκροτήματα των παρισταμένων στο Κέντρο Πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος", κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου των Η.Π.Α., Μπάρακ Ομπάμα, ήταν ασταμάτητα...

Θύμισε, κατά πολύ, την ομιλία Ξενοφώντα Ζολώτα όταν επισκέφτηκε την Ουάσιγκτον το 1957, που ήταν και αυτή διανθισμένη με ελληνικές λέξεις...
"Γεια σας", "καλησπέρα", "φουστανέλα" είναι μερικές από αυτές που κυριολεκτικά "έκλεψαν" τα χειροκρότημα υπέρ του Προέδρου!...
Ευχαρίστησε τους πάντες και κυρίως τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον ελληνικό λαό, για την θερμή φιλοξενία του στην Ελλάδα, που ήταν παιδικό του όνειρο... Από μικρός ήθελε να βρεθεί στην Ακρόπολη και στον Παρθενώνα, γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο του υπερατλαντικό ταξίδι, ως Προέδρου της Αμερικής... 


Η αναφορά του στη λέξη "φουστανέλα" έγινε γιατί τον ενθουσιάζουν πολύ οι ετήσιοι εορτασμοί για την επέτειο της 25ης Μαρτίου...

Αναφέρθηκε και στον ...Γιάννη Αντετοκούμπο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως "βελτιώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα της αποφασιστικότητας"....

"Εδώ ακριβώς (στην Ελλάδα)", συνέχισε την ομιλία του ο Μπάρακ Ομπάμα, "πριν εικοσιπέντε αιώνες, στους βραχώδεις λόφους, γεννήθηκε η δημοκρατία και το κράτος"!...
"Διαθέτουμε ελεύθερη βούληση και αυτό το οφείλουμε στην Ελλάδα"!... 
             
Τι άλλο είπε ο Πρόεδρος:

* ..."Η Ελλάδα μας έδωσε την αντίληψη ότι είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας, ότι έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα"...

* ..."Ακόμα και τότε οι πρώτες μορφές δημοκρατίας δεν ήταν τέλειες. Οπως και στις ΗΠΑ. Τα δικαιώματα των αρχαίων Αθηναίων δεν αφορούσαν γυναίκες και σκλάβους. Αλλα ο Περικλής έλεγε ότι το πολίτευμα αφορούσε τους πολλούς και όχι τους λίγους. Οι Αθηναίοι ήξεραν ότι χρειάζονται νόμοι"...

* ..."Στην ιστορία κάποιοι πίστεψαν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τη δημοκρατία. Και ότι ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για την τάξη μέσω της βίας και της σιδηράς χειρός"...

* ..."Κάποιοι πίστεψαν ότι 'ισχύς μου ο νόμος', κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι είναι ανώτεροι λόγω φυλής, καταγωγής κ.τ.λ. απόψεις που ευνόησαν τον πόλεμο. Μέσα στον χρόνο όμως η φλόγα που είχε ανάψει στην Αθήνα, δεν έσβησε ποτέ. Ετράφη από Διαφωτισμό, αναζωπυρώθηκε από πατέρες Αμερικανικού Έθνους. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτοί που απειλούν τα ιδανικά αυτά. Τα λένε δυτικά ιδεώδη"...

Αναφορά στην έννοια "Δημοκρατία"...

* ..."Στηρίζουμε τις δημοκρατίες γιατί η ιστορία δείχνει ότι οι δημοκρατίες είναι πιο δίκαιες, σταθερές και επιτυχημένες... ...Οταν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, τότε ανακαλύπτουν πράγματα π.χ. το Διαδίκτυο, την τεχνολογία, απελευθερώνουμε τις δυνατότητές μας. Υλοποιούμε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, βελτιώνουμε την οικονομία μας. Οι κοινωνίες που βασίζονται στην επιβολή, πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, μη βίαιος"...

Στην αναφορά του για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, είπε πως πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους και κάλεσε τους νέους να μείνουν στη χώρα και να το παλέψουν...
"Εδώ έχετε πολλά να κάνετε για να πετύχει η χώρα. Όσο δύσκολα και αν ήταν, η Ελλάδα θα δει καλύτερες μέρες", συμπλήρωσε...Ολοκληρώνοντας την ομιλία του υπογράμμισε:

* ..."Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο κόσμος χρειάζεται μία δημοκρατική ευημερούσα Ε.Ε. Ομως τα όργανα πρέπει να δουν πώς θα καταφέρει να νιώσει ο κόσμος ότι έχει φωνή. Οτι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εν τη απουσία τους. Να στείλουμε το μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις είναι για τους πολίτες όχι το αντίθετο. Κάναμε βήματα για να πατάξουμε τη διαφθορά"...

* ..."Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο κόσμος χρειάζεται μία δημοκρατική ευημερούσα ΕΕ. Ομως τα όργανα πρέπει να δουν πώς θα καταφέρει να νιώσει ο κόσμος ότι έχει φωνή. Οτι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εν τη απουσία τους. Να στείλουμε το μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις είναι για τους πολίτες όχι το αντίθετο. Κάναμε βήματα για να πατάξουμε τη διαφθορά"...

* ..."Πάντοτε οι πολίτες αποφασίζουν για τα ιδανικά που πρέπει να παλέψουμε, πάντα αυτά θα εκπορεύονται από τον 'δήμος'" (σ.σ. τη λέξη αυτή την είπε ξανά στα ελληνικά)

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Κωστής Στεφανόπουλος προς Μπιλ Κλίντον: "Σεβασμός στη Συνθήκη της Λωζάνης"ΟΛΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Ηταν 19 Νοεμβρίου 1999 όταν για τελευταία φορά κάποιος πρόεδρος των Η.Π.Α επισκέφτηκε την Ελλάδα. Ο Μπιλ Κλίντον , συνοδευόμενος από την σύζυγο του Χίλαρι Κλίντον, βρέθηκε στην Αθήνα.


Ενώ το κέντρο της Αθήνας δοκιμαζόταν από διαδηλώσεις και επεισόδια, στο προεδρικό Μέγαρο παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου της Ελλάδας και όπως ορίζει το πρωτόκολλο, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα "Καθημερινή", έκατσαν κατά σειρά ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Μπιλ Κλίντον, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος και η πρώτη κυρία της Αμερικής.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος, έκανε τότε μία εξαιρετική ομιλία, αναφερόμενος στους δεσμούς της Ελλάδας με τις Η.Π.Α και σχολιάζοντας μεταξύ άλλων όλα τα εθνικά θέματα.
Αυτή την ομιλία ανασύρουμε από το "χρονοντούλαπο" της ιστορίας, διότι θεωρείται ιστορική και "διαμάντι" 17 χρόνια μετά που βρίσκει την Ελλάδα στα χειρότερά της και ...έρμαιο στις ορέξεις παντός "σωτήρα" που θέλει σώνει και καλά το "καλό" της... 
Είναι δε αναγκαίο να διαβάσουμε το κείμενο της ομιλίας του τέως προέδρου της Δημοκρατίας, τώρα που τη χώρα μας επισκέπτεται ο 4ος -κατά σειρά- πρόεδρος της Αμερικής... 
Η σύγκριση με την ομιλία του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, στο δείπνο προς τιμήν του απερχόμενου προέδρου των Η.Π.Α., Μπάρακ Ομπάμα, είναι αναπόφευκτη... Στην Ελλάδα που "γέννησε" τη Δημοκρατία και την εκτελούν με συνοπτικές διαδικασίες "για να σωθεί" από αυτό που την "καταδίκασαν...   

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα. Σας υποδεχόμεθα καθώς και την Κυρία Κλίντον με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και μεγάλης εκτιμήσεως προς το πρόσωπόν σας, αλλά και έναντι της μεγάλης σας χώρας, με την οποίαν η Ελλάς συνδέεται με παλαιούς όσον και συγχρόνως ισχυρούς δεσμούς.
Σας υποδεχόμεθα ως τον διακεκριμένον Πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος με την πολιτική του ενίσχυσε ακόμη περισσότερον την ευημερίαν της χώρας του και ως τον Πρόεδρον της ηγέτιδος χώρας του Δυτικού κόσμου, η οποία φιλοδοξεί να εκφράζει και να στηρίζει τις μεγάλες αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι αρχές αυτές εγεννήθηκαν, όπως γνωρίζετε, κατά τους αρχαίους κλασικούς χρόνους στην Ελλάδα και εμορφοποιήθησαν εις συγκεκριμένον πολίτευμα εδώ στην Αθήνα. Εδώ προσδιορίστηκαν και κατεγράφησαν με σαφή τρόπον οι νόμοι ως οι ρυθμισταί των σχέσεων μεταξύ των πολιτών και υψώθηκε η Δικαιοσύνη ως υπερτάτη αρχή και αξία.
Το Σύνταγμα της χώρας σας είναι το πρώτο Σύνταγμα της σύγχρονης εποχής μας που εξέφρασε εν μέσω περιπλόκων τότε προβλημάτων, ισχυρών εντάσεων και μεγάλων δυσχερειών την αφοσίωση ενός Λαού, του Αμερικανικού, στην Ελευθερία, την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη.
Δεν επέρασαν από τότε πολλά χρόνια και η χώρα μας ανέκτησε επίσης την Ελευθερίαν της έπειτα από σκληρούς και αιματηρούς αγώνες που διήρκεσαν οκτώ χρόνια. Ενθυμούμεθα πάντοτε με ευγνωμοσύνη ότι η Αμερικανική Συμπολιτεία εξέφρασε εκ των πρώτων χωρίς δισταγμό την συμπάθειά της και προσέφερε την ηθική στήριξή της στην αγωνιζόμενη Ελλάδα.
Αυτή η πρώτη συνάντησή μας υπό την σκέπη της Ελευθερίας ακολουθήθηκε, κύριε Πρόεδρε, αργότερα και από άλλες συμπορεύσεις. Αναφέρομαι στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους κατά τους οποίους απειλήθηκαν οι ελευθερίες των Λαών από στρατοκρατικά και ανελεύθερα πολιτεύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσέφεραν το βάρος της ισχύος των, αλλά και την γενναιότητα των τέκνων των, για την υπεράσπιση της Ελευθερίας και η συμμετοχή τους στους πολέμους αυτούς υπήρξε αποφασιστική. Η Ελλάς προσέτρεξε και εκείνη με όλες τις δυνάμεις της προς ενίσχυση του στρατοπέδου της Ελευθερίας και στις δύο συγκρούσεις.
Κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον προσέφερε στο συμμαχικό στρατόπεδο το 1918 την πρώτην σημαντική νίκην του στο μέτωπο της Μακεδονίας και κατά τον Δεύτερον την πρώτην και πάλιν νίκην εναντίον των φασιστικών δυνάμεων στον πόλεμο της Αλβανίας μαζί με το παράδειγμά της πώς αγωνίζονται οι ελεύθεροι Λαοί κατά πολύ υπερτέρων εχθρών, διότι δεν εδίστασε και κατά των πανισχύρων ναζιστικών στρατευμάτων να αμυνθεί με απαράμιλλον γενναιότητα.
"Η Ελλάς έχει ακόμη την πικρία ότι δεν ανεγνωρίσθη επαρκώς η συνεισφορά της στην κοινή πολεμική προσπάθεια".
Κατά τον πόλεμον αυτόν, στον οποίον οι στρατευμένοι νέοι της προσήλθαν να καταταγούν τραγουδώντας και κατά την επακολουθήσασα κατοχή της χώρας από τα στρατεύματα του Αξονος, απώλεσε από πολεμικές ενέργειες και την επακολουθήσασα αντίσταση από βομβαρδισμούς, εκτελέσεις και από την πείνα περισσότερες από 500.000 ψυχές, δηλαδή είχε αναλογικώς προς τον πληθυσμόν της τις μεγαλύτερες μαζί με τη Ρωσία, την Πολωνία και την Γιουγκοσλαβίαν απώλειες μεταξύ των συμμάχων κρατών. Η Ελλάς έχει ακόμη την πικρία ότι δεν ανεγνωρίσθη επαρκώς η συνεισφορά της στην κοινή πολεμική προσπάθεια.
Μετά τον πόλεμον η Αμερική μάς προσέφερε, όπως και σε άλλες χώρες, πολύτιμη υλική και ηθική βοήθεια προκειμένου να ανασυγκροτήσομε την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα μας.
Σήμερα ενισχύομε τους δεσμούς μας ευρισκόμενοι στον ίδιο ιδεολογικό και δημοκρατικό χώρο, συμμετέχοντες στην ίδια στρατιωτική συμμαχία και πιστεύοντας πάντοτε στις ίδιες μεγάλες ηθικές αξίες και πολιτικές αρχές.
Οι δεσμοί αυτοί ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τα τρία περίπου εκατομμύρια των ομογενών μας που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζοντας τα πατριωτικά τους αισθήματα μεταξύ της νέας μεγάλης πατρίδας τους και της παλαιάς, όπου ευρίσκονται οι τάφοι των προγόνων τους και πολλοί εν ζωή συγγενείς τους. Για μας οι ομογενείς μας Αμερικανοί αποτελούν αιτίαν μεγάλης εθνικής υπερηφανείας και ικανοποιήσεως, λόγω της συμπεριφοράς των ως πολιτών και της προκοπής των ως ανθρώπων. Η φιλία που μ` αυτούς τους τρόπους αναπτύχθηκε και στηρίζεται σε κοινά ιδανικά των δύο χωρών μας είναι προορισμένη να διαρκέσει.
Η σύγχρονη Ελλάς, κύριε Πρόεδρε, όπως καλώς γνωρίζετε, είναι κράτος ειρηνικό, σεβόμενο απολύτως τις διεθνείς υποχρεώσεις του με άριστα λειτουργούν δημοκρατικό πολίτευμα, με ισχυρά και αναπτυσσόμενη οικονομία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών, σημαντικός παράγων σταθερότητος εις την περιοχήν των Βαλκανίων. Δεν αγαπούμε τον πόλεμον, ούτε τον προβάλλομε ως μέσον επιλύσεως διαφορών, αποδεχόμεθα και στηρίζομε τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σεβόμεθα και επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιον και τις διεθνείς συνθήκες και διατηρούμε φιλικές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας, μη έχοντας άλλα προβλήματα πέραν αυτών που προκαλούνται εις βάρος μας από την επιθετική πολιτική της Τουρκίας.
Επωφελούμενος από το μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον σας για την επίλυση του επί 25ετίαν χρονίζοντος Κυπριακού προβλήματος, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω προς όλους τους παρευρισκομένους ότι το πρόβλημα αυτό προκλήθηκε από την στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη νήσο, προς αποκατάστασιν, όπως τότε είπε, του διαταραχθέντος από την απόπειρα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου νομίμου πολιτεύματος, ότι έκτοτε και παρά την αποκατάσταση της νομιμότητος συνεχίζει την κατοχή του 38% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
Επίσης να προσθέσω ότι ο τουρκικός πληθυσμός της νήσου ανήρχετο κατά την εισβολή στο 18% του συνολικού και ο ελληνικός εις το 80%, ότι μετά την εισβολήν το ήμισυ του τουρκικού πληθυσμού εγκατέλειψε την νήσον και αντικατεστάθη από εποίκους μεταφερθέντες από την Ανατολίαν, ότι 180.000 Ελληνοκυπρίων παραμένουν πρόσφυγες, εμποδιζόμενοι να κατοικήσουν στους τόπους της γεννήσεώς τους και να απολαύσουν τις περιουσίες τους, ότι ο κ. Ντενκτάς αρνείται να συζητήσει τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί και ότι της μιας πλευράς αρνουμένης να υποχωρήσει μερικοί λέγουν ότι ίσως υπάρχει φόβος να κληθεί η άλλη να καλύψει διά των ιδικών της βημάτων την ζητουμένη προσέγγιση.

Κύριε Πρόεδρε,
Εάν το Κυπριακό πρόβλημα πρόκειται να επιλυθεί, πρέπει να επιλυθεί συμφώνως με τις αρχές της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με την αποδοχήν της στρατιωτικής βίας και των τετελεσμένων. Δεν είναι νοητόν το μελετώμενον δικοινοτικόν πολίτευμα να παραγνωρίσει την συντριπτικήν πλειοψηφίαν των Ελληνοκυπρίων, όπως δεν είναι νοητόν να παραγνωρισθούν τα ατομικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων αφού τα δικαιώματα αυτά οπουδήποτε του κόσμου παραβιαζόμενα κινούν όχι μόνον την συμπάθειαν αλλά και την επέμβαση των Δημοκρατικών κρατών. Τέλος, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί από την προηγούμενη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Το ζήτημα αυτό πιστεύω ότι είναι πρωταρχικής σημασίας.
Αλλά υπάρχουν και οι λεγόμενες διαφορές στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός των ορίων της υφαλοκρηπίδος, του μόνου δηλαδή υπαρκτού προβλήματος, θα είχε επιτευχθεί εάν η Τουρκία εδέχετο ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του δικαίου της θαλάσσης, το οποίον έχει αποδεχθεί και η μεγάλη σας χώρα, οι διεκδικήσεις επί διαφόρων νήσων και νησίδων του Αιγαίου δεν θα έπρεπε ούτε ως σκέψεις να διατυπωθούν, αν η Τουρκία ενθυμείτο τις υποχρεώσεις της τις προκύπτουσες από τη Συνθήκη της Λωζάννης συμφώνως προς τα άρθρα 12 και 16 της οποίας παρητήθη παντός δικαιώματος και οποιουδήποτε τίτλου επί νήσων κειμένων πέραν των τριών μιλλίων από τις ακτές της, με εξαίρεση την Ιμβρο, Τένεδο και τη νήσο των Λαγωών, η απειλή πολέμου δεν επιτρέπεται να διατυπώνεται σε καμιά περίπτωση από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, πολύ περισσότερο όταν διατυπώνεται εν σχέσει με την άσκηση δικαιώματος αναγνωριζομένου από το Δίκαιο της Θαλάσσης, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων.
Ηδη οι σεισμοί που έπληξαν και τις δύο χώρες προκάλεσαν ισχυρό λαϊκό αίσθημα αμοιβαίας συμπαθείας και αλληλεγγύης, το οποίον όλοι διακαώς ελπίζομε να ενισχυθεί με λόγους και ενέργειες προς την κατεύθυνση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Κανείς περισσότερο της Ελλάδος δεν επιθυμεί αυτή τη φιλία και συνεργασία η οποία θα αποβεί ευεργετική για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών με την αποφυγή των πολυδαπάνων εξοπλισμών. Η Ελλάς έχει προτείνει προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως προς την Τουρκία την διαδικασία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία έχει τις εγγυήσεις αλλά και την δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Δικαστηρίου αυτού και επικουρείται η πρόταση αυτή από την διεθνή κοινότητα.
Η διεθνής κοινότης γνωρίζει πολύ καλά τας διατάξεις του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Γνωρίζει το Δίκαιον της Θαλάσσης, γνωρίζει τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λωζάννης, όπως γνωρίζει και τα άρθρα των πρωτοκόλλων που υπεγράφησαν μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας για τα Δωδεκάνησα. Η διεθνής κοινότης γνωρίζουσα όλα αυτά και μη λαμβάνουσα θέση, φοβούμαι ότι άθελά της ενισχύει τις αβάσιμες διεκδικήσεις και τις επιθετικές διαθέσεις. Η Ελλάς δεν ζητεί από κανένα να μεσολαβήσει υπέρ αυτής, επικαλείται απλώς το δίκαιον και τη νομιμότητα, διότι πιστεύει ότι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας δεν είναι τόσον η στήριξη των πάσης φύσεως συμφερόντων μας, όσον η στήριξη της νομιμότητος. Ορθότερο θα ήτο αν έλεγα ότι πρωταρχικό συμφέρον όλων είναι η υπεράσπιση της νομιμότητος.

Κύριε Πρόεδρε,
Η Ελλάς έχει στραμμένη την προσοχή της προς την Ευρώπη αλλά και τις Βαλκανικές χώρες. Με την στρατιωτική παρουσία της κατόπιν αποφάσεων Διεθνών Οργανισμών εις την Βοσνίαν Ερζεγοβίνην και εις το Κόσοβο, και με την συγκατάθεση της Αλβανίας εις το έδαφός της, συμβάλλει στην επικράτηση της σταθερότητος εις την περιοχή. Προσφέρει την βοήθειά της προς όλες τις χώρες της Βαλκανικής, ενισχύει και ενθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων σ` αυτές, υποστηρίζει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, ευθύς ως οι περιστάσεις υπό τις οποίες διατελούν το επιτρέψουν και εύχεται την ταχείαν αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
Κύριε Πρόεδρε, η επίσκεψή σας μας προκαλεί πολύ μεγάλην χαράν, την θεωρούμε ως έκφραση των θερμών φιλικών αισθημάτων σας έναντι της χώρας μας και μας δίνει την ευκαιρία να σας βεβαιώσομε για την θερμότητα και την ειλικρίνεια των δικών μας αισθημάτων διά την μεγάλην δική σας χώραν και υμάς προσωπικώς.
Με τα αισθήματα αυτά υψώνω το ποτήρι μου και προπίνω υπέρ της ευημερίας του Αμερικανού Λαού και της προσωπικής ευτυχίας υμών και της Κυρίας Κλίντον».
Σήμερα ύστερα από την κυνική δήλωση ότι "Η Ελλάδα παρέδωσε στους πιστωτές της την εθνική της κυριαρχία, με την υιοθέτηση των επώδυνων μεταρρυθμιστικών μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος", στην οποίαν προέβη ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλόντ Γιούνκερ, σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Focus, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να “υποδεχθούμε” και άλλες τέτοιου είδους “διαπιστώσεις”, μιάς και ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ, ξεκινώντας απο τον αμερικανό “υπήκοο” Γεώργιο Αντρέα Παπανδρέου τέως πρωθυπουργό της χώρας, και καταλήγοντας στούς Γερμανοανατραφέντες Παπαδήμους και στούς Βενιζέλους, όπως επίσης στούς Σαμαράδες και Κουβέληδες!!!
Μετά τον πόλεμο του 1944, ένας ξένος δηλώνει ευθέως, ότι η Ελλάδα έχει τεθεί υπό κατοχικό καθεστώς, με την διαφορά, ότι αυτή την φορά, όχι απλώς παραδοθήκαμε, αλλά εμείς (δια της κυβερνήσεως ΓΑΠ), ανοίξαμε τις πύλες για να διαβούν τα ξένα "στρατεύματα" της τρόϊκας, οι εκπρόσωποι των τοκογλύφων και των απανταχού “λαμόγιων”, οι οποίοι, έδεσαν χειρόπόδαρα την Ελλάδα.

Ο Ζ.Κ.Γιούνκερ δηλώνει στο περιοδικό ότι: “Η εθνική κυριαρχία των Ελλήνων έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την αποδοχή της κοινοτικής βοήθειας και ξένοι τεχνικοί θα αναλάβουν την υλοποίηση των ελληνικών δεσμεύσεων που ελήφθησαν με το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα”.
Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως «οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση».
Μέσα στον Ιούλιο έρχεται και η δεύτερη ομάδα ξένων "τεχνικών" οι οποίοι θα πλαισιώσουν την "επιτροπή αποκρατικοποιήσεων". Θα επιχειρήσουν να αρπάξουν μέχρι τον Σεπτέμβριο ότι μπορέσουν, από δημόσιες εταιρείες, ΟΠΑΠ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΥΔΑΠ κλπ. Αν δεν έχουν καταφέρει 100% τους στόχους τους, θα αρχίσει ο εκβιασμός για τίς υπόλοιπες δόσεις.
Αρχισε ο πλειστηριασμός, ο ανταγωνισμός μεγάλος, η Ελλάς πωλείται !!!
Ουαί τοις ηττημένοις, και ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ !!! ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ !!!


Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥ "ΤΡΟΜΑΖΕΙ" ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ;

#USAElection2016
Διχασμένη η Αμερική με την εκλογή του...

Παρά το γεγονός πως ο κ. Τραμπ "κορόιδεψε" προεκλογικά έναν δημοσιογράφο με κινητικά προβλήματα, έχει εκφραστεί υποτιμητικά για όλες τις φυλετικές ομάδες, είναι και με τους... εκλέκτορες ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής.


 

Η εκλογή του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει φέρει τα πάνω κάτω στον πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και έχασε σε ψήφους (45.486 περισσότερες πήρε η Χίλαρι Κλίντον έναντι του αντιπάλου της), εντούτοις κέρδισε τους περισσότερους εκλέκτορες, και βάσει νόμου εκλέγεται επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ακόμα και οι "εχθροί" παραδέχονται πως η νίκη Τραμπ ήταν ομολογουμένως μια εντυπωσιακή νίκη, όσο και αν αυτό το γεγονός πάγωσε το αίμα του πλανήτη...

Αναμένεται να γίνουν  μια σειρά ριζικών ανατροπών σε πολιτικές, εσωτερικές και εξωτερικές, όπως σημειώνει έντονα και η εφημερίδα Financial Times, στο σύστημα Υγείας (το Obamacare), στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή και στην συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν... 

Ντόναλντ Τραμπ: Έκανε τις εκλογές ριάλιτι και μπαίνει στον Λευκό Οίκο!

"Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων και της επίσημης πολιτικής", επισημαίνουν οι πολιτικοί αναλυτές και οι αγορές, από το πρωί, δείχνουν πτωτική τάση, με τον πλανήτη να φοβάται το αύριο με πρόεδρο τον Τραμπ...

Τα διεθνή ΜΜΕ υποδέχθηκαν και αυτά την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ με σκεπτικισμό και με...καρφιά...
Με τον τίτλο: "διασπασμένες, αντί Ηνωμένες Πολιτείες" κυκλοφόρησε το περιοδικό "I", ενώ η Daily Telegraph κάνει λόγο για "διχασμένη Αμερική και πικρό τέλος" και ο Guardian να τονίζει με έμφαση πως "μετά από μια κτηνώδη μάχη που δίχασε την Αμερική, ένα έθνος μιλά"...

Είναι δεδομένο πια...
Παρά το γεγονός πως ο κ. Τραμπ "κορόιδεψε" προεκλογικά έναν δημοσιογράφο με κινητικά προβλήματα, έχει εκφραστεί υποτιμητικά για όλες τις φυλετικές ομάδες, είναι και με τους... εκλέκτορες ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ;

Ποζάροντας το 2001 δίπλα στη μακέτα ενός κτιρίου του στο Τορόντο, που έχει 65 ορόφους και κόστισε 209 εκατ. δολάρια  / Φωτό αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ
2001: Ο κ. Τραμπ ποζάρει με την μακέτα ενός κτιρίου του στο Τορόντο του Καναδά, που αριθμεί 65 ορόφους! Το όλο έργο στοίχισε 209 εκατομμύρια δολάρια!...

Ο 70χρονος Ντόναλντ Τραμπ γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.
Ενώ σπούδαζε στη Σχολή Γουόρτον, στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, εργαζόταν και στην κτηματομεσιτική εταιρεία του πατέρα του Φρεντ Τραμπ...
Επίσημα στο τιμ εντάχθηκε το 1968 και το 1971 ανέλαβε την ηγεσία της, με την νέα ονομασία "The Tramp Organization", αρχίζοντας να ασχολείται με την κατασκευή μεγάλου μεγέθους κτιρίων.

Στα τέλη της 10ετίας του '80 οι αλλαγές στις τιμές των ακινήτων λίγο έλειψε να καταστρέψει την "The Tramp Organization", ωστόσο κατάφερε να ορθοποδήσει και πάλι χάρις στον Ντ. Τραμπ.

Ηδη, το Forbses εκτιμά την περιουσία του σε 4 δισεκατομμύρια δολλάρια (2015).

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε και οικοδεσπότης του δημοφιλούς ριάλιτι "The Apprentice"!
Ηταν εκείνος που απέρριπτε τους πιο "αδύναμους" διαγωνιζόμενους λέγοντας "απολύεσαι", σε σκηνές γεμάτες ένταση που γυρίζονταν σε αίθουσες συνεδριάσεων...

Ο μεγιστάνας και πλέον Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει τρεις γάμους.
Η τρίτη, κατά σειρά, σύζυγός του είναι το μοντέλο από τη Σλοβενία, η Μελάνια Τραμπ, την οποία γνώρισε το 1988 σε ένα πάρτι στην Νέα Υόρκη.
Με την Μελάνια έχει κάνει ένα γιο, τον Μπάρρον.
Από πρώτο γάμο έχει τρία παιδιά: τον Ερικ, την Ιβάνκα και τον Ντόναλντ τζούνιορ
Ακόμη, με την Μάρλα έχει αποκτήσει μία κόρη, την Τίφανι...