Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ένα τεχνικό πρόβλημα μας ανάγκασε να μείνουμε εκτός για λίγες ημέρες.
Θα είμαστε και πάλι μαζί και θα τα λέμε...
Ζητάμε συγνώμη.